Credo van de raadgevende ingenieur


De structuur is het fundamentele, maar vaak onzichtbare element, van een constructie, alhoewel haar kostprijs enkel 20 tot 30% van de globale investering bedraagt, zelfs voor complexe structuren.


Indien de structuur goed ontworpen, goed berekend en goed beschreven is, zal de constructie zich goed gedragen en zal haar onderhoud probleemloos zijn.


Elk gebrek, elke fout of elke nalatigheid in het ontwerp of de berekening, zal zich vertalen in tekortkomingen die de duurzaamheid, de bezetting, de vastheid van de afwerkingen zullen aantasten en bijgevolg de waarde van het gebouw.


Al dient men tijdens het ontwerp van het skelet steeds rekening te houden met de kostprijs, moet men vooral oog hebben voor alle factoren die een invloed zullen hebben op het fysieke gedrag van de constructie : " aard van de bodem, funderingen, grondwater, aanpalende constructies, draagkrachten, belastingen, vervormingen, andere materialen, thermische beweging, krimp, etcÖ "


In teamverband samenwerkend met de architect en de ingenieur in speciale technieken, moet de raadgevende ingenieur in stabiliteit een structuur ontwerpen die de vloeistoffen en technieken van het gebouw harmonisch integreren.


Het in acht nemen van al deze factoren, rekening houdend met het programma van de Bouwheer, de bouwkundige, technische en budgettaire en tijdseisen zal leiden tot DE MEEST GESCHIKTE oplossing, dit wil zeggen de meest economische en de meest veilige, wat in geen geval noch de durf noch de originaliteit uitsluit !


De raadgevende ingenieur is vooral de " RAADGEVER " van zijn klant. Hun betrekkingen steunen op het vertrouwen en op het begrip van kwaliteit van de dienstverlening. Het niveau van de honoraria moet deze dienstverlening van hoge kwaliteit mogelijk maken, terwijl de rendabiliteit van het studiebureau gewaarborgd blijft.


De raadgevende ingenieur is onafhankelijk van elke financiŽle groep, en voert zijn opdracht in volledige vrijheid uit, met als enig doel de verdediging van de belangen van zijn klant, en met als hoofddoelstelling, de optimalisering van zijn investeringen in onroerende goederen.